ทำไมต้องเลือกพัสมนคลินิก?

เพราะ…เราเป็นคลินิกที่ก่อตั้งขึ้นมาจากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านความงามหลากหลายสาขา ได่แก่ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมความงาม จักษุแพทย์ และแพทย์ผิวหนัง

ดังนั้น…เราจึงมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในศาสตร์เรื่องความงามอย่างลึกซึ้ง “เฉพาะด้าน” 

สิ่งสำคัญที่เรายึดถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานคือ ลูกค้าของเราต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด

พัสมนคลินิก ยึดมั่นในหลักการของความจริงใจต่อลูกค้า สินค้าและบริการต่างๆ เราคัดเลือกมาแต่นวัตกรรมความงามที่เห็นผลจริงชัดเจน“เท่านั้น”

ตัวยา และ เครื่องเลเซอร์ของเรา ผ่านการรับรองมาตรฐานขององค์การอาหารและยา คุณจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย

ทีมแพทย์ผิวหนัง

แพทย์หญิง พัสมน สุธาพาณิชย์

ปริญญาโทตจวิทยา มศว (เกียรตินิยมอันดับ 1)

หมอบิว พัสมนคลีนิค

แพทย์หญิง ปรีชญา จริงใจ

หมอแป้ง พัสมน คลีนิค
ทีมศัลยแพทย์

เรามีทีมศัลยแพทย์หลากหลายสาขา เพื่อให้เกิดความชำนาญสูงสุดในการผ่าตัดประเภทต่างๆ คุณสามารถตรวจสอบแพทย์ของเราผ่านเวบไซต์ของแพทยสภา

นายแพทย์ มทนะ ปลื้มจิตรชม วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ รามาธิบดี

หมอต้น พัสมนคลีนิค

แพทย์หญิง มินตรา ปลื้มจิตรชม วุฒิบัตรจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล

หมอเตย พัสมนคลีนิค

นายแพทย์ พีระวุฒิ กาณจนธัณลักษณ์ วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมความงาม รามาธิบดี

หมอพี พัสมนคลีนิค

ทีมพนักงาน

เรามีระบบการฝึกพนักงานที่เข้มงวดและสม่ำเสมอ พนักงานของเราผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ว่ามีใจรักในงานบริการ และพร้อมจะทุ่มเทเพื่อให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังจะเห็นได้จาก คำชมของลูกค้าเราตามสื่อออนไลน์ต่างๆ

คุณปัทมา สังข์พุก ผู้จัดการร้านสาขาเพชรบุรี
คุณปัทมา สังข์พุก ผู้จัดการร้านสาขาเพชรบุรี
ลลิตา พัสมนคลีนิค
คุณลลิตา ตอยนา
ศิวกัญจน์ พัสมนคลีนิค
คุณศิวกัญจน์ ระเริงทรัพย์
วรรณวิสา พัสมนคลีนิค
คุณวรรณวิสา ยิ้มเยาะ
คุณวรปภา ไทรไกรกระ จ๋า ผู้จัดการสาขานครปฐม
คุณวรปภา ไทรไกรกระ (จ๋า) ผู้จัดการสาขานครปฐม
คุณอรอิริยา อยู่ดี ฟองเบียร์
คุณอรอิริยา อยู่ดี (ฟองเบียร์)
คุณรุ่งนภา เครืออยู่ กุ้ง
คุณรุ่งนภา เครืออยู่ (กุ้ง)
คุณธนัชฌา นิธิศบวรนันท์ เนส
คุณธนัชฌา นิธิศบวรนันท์ (เนส)