เกี่ยวกับเรา

PAZAMONCLINC

ประวัติความเป็นมา

พัสมนคลินิกเกิดจากการร่วมมือของแพทย์ 4 ท่าน คือ

1.    นายแพทย์กรันต์ ยะโสธร วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งจากรามาธิบดี

2.    นายแพทย์ มทนะ ปลื้มจิตรชม วุฒิบัตรศัลยกรรมจากรามาธิบดี

3.    แพทยย์หญิง มินตรา ปลื้มจิตรชม วุฒิบัตรจักษุวิทยาจากศิริราชพยาบาล

4.    แพทย์หญิง พัสมน สุธาพาณิชย์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโรคผิวหนัง จากศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีความมุ่งหวังจะสร้างคลินิกผิวหนัง ผิวพรรณ และศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้บริการทั้งในด้าน การรักษาและการเสริมความงาม พัสมนคลินิก ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และการรักษาที่เห็นผลจริง สินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางคลินิก จึงได้รับการคัดสรร เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยนวัตกรรมต่างๆ เน้นคุณภาพและความทันสมัย มีความปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ พัสมนคลินิกมีระบบการฝึกพนักงานที่เข้มงวด ตลอดจนทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชียวชาญด้านความงามประจำคลินิกหลายท่าน จึงมั่นใจได้ว่า เมื่อมารับบริการที่พัสมนคลินิก ลูกค้าจะได้รับความปลอดภัย ควบคู่ไปกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการรักษาสูงสุด

Mission

คุณภาพและความแม่นยำ นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างความสุขแก่ลูกค้า

บุคลากรของพัสมนคลินิก

ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชียวชาญ 4 ท่าน

นพ. กรันต์ ยะโสธร

วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง (รามาธิบดี)
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับประเทศ

นพ.มทนะ ปลื้มจิตรชม

วุฒิบัตรศัลยกรรม ( รามาธิบดี )

พญ.มินตรา ปลื้มจิตรชม

วุฒิบัตรจักษุวิทยา ( ศิริราชพยาบาล )

พญ. พัสมน สุธาพาณิชย์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง เลเซอร์ การปรับรูปหน้า ดูแลรูปร่าง ผิวพรรณและความงาม

พนักงานและผู้เชี่ยวชาญ

น.ส.ปัทมา สังข์พุก

ผจก สาจาเพชรบุรี

น.ส.พัชรี สวนอินทร์

รอง ผจก สาขาเพชรบุรี

น.ส.พรพรรณ พงษ์เล็ก

พนักงาน

น.ส.ลลิตา ตอยนา

พนักงาน

น.ส.วรรณวิสา ยิ้มเยาะ

พนักงาน

น.ส.สุมาลี แก้วสมบัติ

พนักงาน

น.ส.ศิวกัญจน์ ระเริงทรัพย์

พนักงาน

น.ส.ภัสสรา สินเมือง

พนักงาน

น.ส. สุพัตรา สงพรมทิพย์

พนักงาน